KIss Tamásné címkéhez tartozó bejegyzések

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület tevékenységéről

Egyesületünk kezdeményezésére alakult meg az akarattyai településrész önkormányzata.

A Részönkormányzat segítségünkkel kezdte meg munkáját, és reményeink szerint az októberi választásokig ellátja feladatait, melyek a következők:

Döntési joga van: Az önkormányzat éves költségvetésében a részönkormányzat számára megállapított fejlesztési célú keretösszeg felhasználásában, a részönkormányzat számára megállapított park- és útfenntartási keretösszeg felhasználásában, a részönkormányzat illetőségi területén a tulajdonosi hozzájárulás megadásban, ill. megtagadásában.

Egyetértési joga van: Kulturális és sportesemények rendezvénytervének összeállításában és elfogadásában, ingatlanok értékesítésében, tulajdonváltozást eredményező vállalkozásba adásában, strandok üzemelési formájának meghatározásában, az üzemeltető kiválasztásában, a településrészen fekvő önkormányzati ingatlanok hasznosításában, bérbeadásában, a Falugondnokság éves munkatervének elfogadásában.

Véleményezési joga van: A községrendezési tervek településrészre vonatkozó előírásainak meghatározásakor, a településrészen történő intézmény alapításánál, megszüntetésénél, a költségvetés településrészt érintő előirányzatainak elfogadásakor, módosításakor. A településrészt érintő koncepciók, programok, közép- és hosszú távú tervek kidolgozásakor, közügyekben és közszolgáltatásokban, közterületek elnevezésében, emlékművek állításában, egyesületek, klubok, civil szervezetek önkormányzati támogatásában. Minden olyan fel nem sorolt ügyben, amely a településrész fejlesztését, működését, tulajdonát érinti, s melynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ma már létezik egy új részönkormányzat is, amely a törvény adta lehetőség szerint a Balatonakarattyai Leválási Bizottságból alakult. Ennek a Részönkormányzatnak a feladata Balatonakarattya leválásának előkészítése.

Egyesületünk az évek során, több pályázatot nyújtott be.

Sikertelen pályázatunk: SOROS pályázat a Rákóczi parkban lévő játszótér megépítésére.

Sikeres pályázataink:

 • Az első Széchenyi terv pályázatán számítógépet és internet hozzáférést nyertünk. A gépet a könyvtárban helyeztük el, itt működött öt évig.
 • A Nemzeti Civil Alap pályázaton háromszor nyertünk forrást működési költségre.
 • 2005. év végén a Faluház vezetőjével együtt készítettük a részönkormányzati pályázatot, amelyen közel 12 millió forintot nyertünk. Ebből valósult meg a Körszínpad fejlesztése, a Polgárőrség ebből kapott új autót és benzinpénzt, ebből támogattuk az akarattyai horgászokat, futballistákat. Ebből a keretből újítottuk fel az akarattyai Közösségi Ház vizesblokkját.

Környezetvédelmi feladatokat a jövőben bővíteni szeretnénk.

Minden évben tartunk Akarattyán bejárást. Összeírjuk a tapasztalt problémákat, amelyeket az utcákon, strandokon, strandlejárókon, tereken, sétányokon tapasztalunk.

Egyesületünk minden szezonban rendszeresen ellenőrzi a strandok működését, a strandlejárók állapotát.

Az egyesület vezetősége minden önkormányzati ülésen részt vesz, és javaslataival hozzájárul a településfejlesztés, -korszerűsítés döntéseinek előkészítéséhez. Az év minden hónapjának utolsó hetében tartott bizottsági és testületi ülésen képviseljünk tagjaink érdekeit.

Alapító tagként dolgozunk a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségében. A Szövetség a Balaton régióban dolgozik az üdülőtulajdonosok érdekében. Szövetségi szinten, többek között, az elmúlt években felléptünk minden fórumon az indokolatlanul magas szemétdíj ellen. Szót emeltünk a parti vízimentők mellett. Véleményt dolgoztunk ki az új civil törvény előkészítésében.

Egyesületünk alapelve az együttműködés keresése. Balatonakarattya sajátos helyzete is megkívánja, megkívánta, hogy szoros együttműködést és állandó véleményegyeztetést alakítsunk ki a helyi lakossággal és a helyi civil szervezetekkel. A környezetvédelem, a tisztaság, rendezettség, parkosítás, a virágosítás területén próbáljunk közösen fellépni.

Akarattya legégetőbb gondja az utak állapota. Erre biztos talál megoldást az önálló Akarattya.

Balatonakarattya kiépítésében szerves részt vállaltak a Fürdőtelep Egyesület révén az akkori telektulajdonosok.

Nem véletlen, hogy magukénak érezték Akarattyát. Ez a szemlélet nemzedékeken keresztül megfigyelhető. Ma is sok olyan nyaralótulajdonos van, akinek már a nagyszülei is itt töltötték a nyarat. A Fürdőtelep Egyesület ma is Balatonakarattya fejlődését szeretné látni (strandok, strandlejárók, sétányok, utak, szolgáltatások fejlesztésének területén). Ennek érdekében a civil kontrollt érvényesítve mindig felemeli a szavát. Egyesületünk több évtizedes munka után, üdvözli, hogy az akarattyai lakosok és nyaralótulajdonosok végre a saját kezükbe vegyék Balatonakarattya sorsát, gyönyörű településünk fejlődése érdekében.

Egyesületünk vezetőségi tagjai feladataikat önkéntes munkában látják el.

Kiadásainkat tagdíj bevételekből, működési pályázati forrásokból fedezzük.

Minden év augusztusában tartjuk éves rendes közgyűlésünket, amelyre továbbra is mindenkit szeretettel várunk.

Az egyesület adatai:

 • Képviselő: Kiss Tamásné elnök
 • Vezetőségi tagok:
  • Thury Attila alelnök
  • Kiss Tamás titkár
  • Pauló Béla pénzügy
  • Dr. Zavaros Gábor sport
  • Hajós Géza általános ügyek

Székhely: 8172 Balatonakarattya Rákóczi út 60.
Levelezési cím: 1112 Budapest Eper utca 54.

Kiss Tamásné elnök

Reklámok

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület tevékenységéről.

Az egyesülésről szóló törvény életbelépése (1989) után nem sokkal egy pár lelkes nyaralótulajdonos Dr. Korda Györggyel az élen megalakította az egyesületet. Eleinte nehezen ment a szervezkedés és a munka, hiszen minden kialakulatlan volt. Mi alapítók nagyon tapasztalatlanok voltunk a civil tevékenység területén. Az alapító tagok száma 25 fő, mai taglétszámunk közel 500 fő.

Napjainkban, vezetőségünkben 6 fő dolgozik – elnök, tikár, alelnök, általános, sport, pénzügyekért felelős.

Egyesületünk alapszabálya, szervezetünk feladatait így határozza meg:

2.§. Az egyesület célja a Balatonakarattyai fürdőtelep fejlesztése, szépítése, környezetének és tisztaságának óvása, a balatonakarattyai telektulajdonosok érdekeinek egyesült erővel való képviselése és védelme. Az egyesület az 1928-ban alapított és 1948-ban rendeleti úton megszüntetett Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület utódjának tekinti magát és igyekszik mindenben követni és ápolni a nagy múltú előd hagyományait.

A nagy múltú előd alakította ki Balatonakarattyát, és ő látta el 1948-ig Akarattya önkormányzati feladatait is.

1991-ben Dr. Korda György távozása után sikerült Kara Koppány személyében egy olyan elnököt választanunk, aki a vezetőség munkájával együtt lendületet adott az egyesületi életnek. Ebben a vezetőségben dolgozott Drobni Éva, Drobni Mária, Fülöp Jenő, Kiss Tamásné, Dr. Koltay József, Urvári Sándorné Saly Bori. 1992-ben együttműködési megállapodást kötöttünk az önkormányzattal. Ennek segítségével a mai napig tartó rendszeres, szabályozott kapcsolatrendszer alakult ki egyesületünk és az önkormányzat között. Rendszeres megbeszélések alapján állítottuk össze elképzeléseinket, fejlesztési terveinket.

A következő balatonakarattyai létesítmények előkészítésében, tervezésében vettünk részt:

 • Alagút feletti strandlejáró
 • Rákóczi parknál zebra
 • Akarattyai kápolna építése
 • Hirdetőtábla, padok kihelyezése – saját forrásból
 • Rákóczi park kitisztítása
 • Körszínpad létesítése
 • Állomás tér és Trafóház környezetének rendbehozatala
 • Kisfaludy sétány kitisztítása, sétány jelleg kialakítása, padok kihelyezése – saját forrás
 • Bezerédj strandon lábteniszpálya kiépítése – saját forrás
 • Kosárlabda pálya, sportpálya építése a Rákóczi parkban.
 • Erdei tornapálya ötlete a Rákóczi parkban.
 • Bercsényi strand megmentése

Sport tevékenységünk keretében, évekig rendeztünk nyílt teniszversenyt, gyermek kerékpár ügyességi versenyt, valamint, ha módunkban állt, támogattuk a strandokon zajló lábteniszversenyeket.

Kulturális tevékenységünk keretében kezdetben minden műsort mi rendeztünk a Körszínpadon. Felelevenítettük a BÚCSÚ hagyományát. Napjainkban már a Közművelődési Intézmény közreműködésével rendezzük az Akarattyai napokat, amelynek része a BÚCSÚ.

Minden évben hozzájárulunk az akarattyai rendezvényekhez. 2013-ban 100 db széket vásároltunk a Körszínpadra. Az Akarattyai napok rendezvény mindig egyházi ünneppel kezdődik. A hagyományos körmenet után délelőtt gyermek és ifjúsági programok mellett a Nyugdíjas klub tagjai finomságokat főznek, sütnek. Délután tánc és zenés produkciók váltják egymást egész késő estig. Az egész napos kirakodó vásárt szívesen látogatják gyermekek, felnőttek egyaránt. Évről-évre nagy érdeklődés mutatkozik az Akarattyai napok iránt, sokan várják ezekre a napokra a rokonokat, barátokat. Úgy gondolom minden akarattyainak igazi ünnep lett a hagyományos BÚCSÚ.

Fontos feladatunknak tekintjük a tagok tájékoztatását. Ma már a világháló segítségével, saját honlapot üzemeltetünk. Tagjaink minden évben beszámolót kapnak az elmúlt év munkájáról.

Az egyesület adatai:

 • Képviselő: Kiss Tamásné elnök
 • Vezetőségi tagok:
  • Thury Attila alelnök
  • Kiss Tamás titkár
  • Pauló Béla pénzügy
  • Dr. Zavaros Gábor sport
  • Hajós Géza általános ügyek

Székhely: 8172 Balatonakarattya Rákóczi út 60.
Levelezési cím: 1112 Budapest Eper utca 54.

(folytatás a következő lapszámban)

Kiss Tamásné elnök