Győrfi H. Marianna címkéhez tartozó bejegyzések

Üdvözlettel

Amikor a Balatonkenesei Hírlapban megjelent az első írásom, óriási boldogságot éreztem. Megérintett, hogy minden egyes leírt szó megmarad az utókornak, hiszen az újság sokféle fontos betöltendő feladata mellett dokumentáló szerepe is elvitathatatlan. Egy új lap indulásakor óhatatlanul eszünkbe jut ez a fontos küldetés. Egy új település születésekor – már a születésnap előtt –  gondosan szerkesztett sorok hirdetik a közös célt, az összetartozás fontosságát, az aktuális gondolatokat. Így indul Akarattya az úton, s már ez az első fecske, ez a lap közös elhatározással, összefogással, jó szándékú és önzetlen támogatásból született.

Ha visszalapozom időnként a régebbi lapokat, vannak kifejezett kedvenceim. S most így az akarattyai újság születésnapján természetesen egy akarattyai cikk jut eszembe, mely 2012-ben íródott, mikor éppen csak elindult az önállósodás folyamata:

“Akarattyára tartottam, a leválást, elszakadást vagy pontosabban az önállósodást előkészítő bizottság ülésére, s szokásomhoz híven megálltam a Kisfaludy sétányon. Arra gondoltam akaratlanul is, hogy ez a páratlan szépségű hely most még közös, de vajon hogyan alakul majd a közeljövőben a sorsa? Mert nem lesz ugyan éles határ, e hely természeti szépsége is megmarad, de annyira bennünk van a birtoklási vágy, hogy felvetődik a kérdés, pedig nem ez a fontos… S aztán mire a beszélgetés végére értünk, sok mindent átértékeltem, de leginkább megtapasztaltam a bizottság tagjaitól a lelkesedést, a jó szándékú tenni akarás célját, a reménykedést. Ellenségeskedés, egymásra mutogatás nélkül, optimistán, bizakodóan, újszerű, előrevivő gondolkodásmóddal.”…

„A Kisfaludy sétány, Balatonakarattya ezernyi szépsége ezután is ugyanúgy a miénk lehet, valamennyiünké, mint eddig is. Akarattya élni akar! Merészen, lelkesen, kistelepülésként a nagyok világában.”

Azóta eltelt közel két év… ha most megállok a Kisfaludy sétányon, már összeszorul a szívem. Édesanyáknak ismerős az ehhez hasonló érzés, mikor első osztályos lesz a gyermekünk, mikor ott hagyjuk őket első nap az iskolában. Tudjuk, hogy elérkezett az idő, ez az élet rendje, biztosak vagyunk abban is, hogy belejönnek, betanulnak majd, de akkor is ott van az elszakadás fájó érzése. De ez csak egy futó pillanat! Akarattya már az új, önálló életre koncentrál!

Most így az önállóság első hírvivőjén, e lap második hasábjain üdvözlet az Akarattyai Olvasóknak a 100 éves Balatonkenesei Hírlaptól!

Kenesén akkor – 1913-ban – széles összefogással jött létre a Balaton fejlődését ápoló szépirodalmi és társadalmi hetilap. Olvassuk együtt a Beköszöntő gondolatait Czakó Gyula tollából: „Útnak indítjuk e lapot, amelynek szerkesztését kezünkbe tette le a Balaton part és Balatonkenese fejlődését szívükön viselők egy nagy csoportjának megtisztelő bizalma.

A különböző gondolatok közül, amidőn a tollat kezünkbe vesszük, nem tudjuk, melyiket vessük papírra. Hiszen szeretnénk kitárni valamennyit, hogy látható legyen, miből kezdődött élő reménysége annak: hogy a Balaton- part e részének nagy jövője van…

Hogy milyen lesz lapunk programja? Becsületes egyenesség, nyílt járás az egyenes úton, következetesség, tisztesség, erély és elhatározás. Ezek az eszmék fejezik ki lapunk irányát.”

Ezekkel a ma is időszerű gondolatokkal kívánok az akarattyai újságnak is – legalább 100 éves – töretlen megjelenést, a szerkesztőknek jó alkotókedvet, az olvasóknak pedig azt, hogy élvezzék az újság tartalmát, a benne megfogalmazott gondolatokat! Legyen ez a lap zászlóvivője az új elhatározásoknak, szellemiségnek! „Hisz mi jóban, rosszban itt élünk, azért kell, hogy szívünk- lelkünk, minden érzésünk és minden munkakedvünk egybeforrjon a szent ügyért!”(Czakó Gyula 1913.)

Gyõrfi H. Marianna

Reklámok