dr.Szieberth István címkéhez tartozó bejegyzések

Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet

P10200981994 októbere, Egyletünk megalakulása óta célkitűzésünk Balatonakarattyán a Bercsényi lejáró, Balatonfőkajár, illetve a Balaton vízpart és a löszpart (Sirály utca) között meglévő, különleges környezeti adottsággal rendelkező terület tájvédelmi körzetté nyilvánítása.

Ezelőtt 20 évvel az alábbiakat írtuk a terület sajátosságaiként :

  • a Balatont kelet felé lezáró magas löszfal,
  • egy utcányi terület van a löszfal és a víz között,
  • e szakaszon a parti rész még megközelítően a természeti állapotban létezik,
  • a telkek és a víztükör között a vízállástól függően 15 – 80 m széles mocsaras, nádas, erdős terület van,
  • az uralkodó szélirány miatt a víz erre hullámzik, a szemetet, hordalékot itt dobja ki
  • a 70-es években e partszakaszon, a strand mellett még szennyvíztisztítót építettek a Balatonba, mely néhány éve már szennyvíz-átemelőként üzemel.

Úgy véljük, mindezen értékek Balatonakarattya megvédendő értékei.

Ami a 20 év során változott:

  • nincs beton és kő védelemmel kiépített vízpart; sajnos, épültek.

Céljainkban ez idáig a hatóságok érdektelensége, az érdekek ütközése miatt nem értük el a kívánt eredményt, de a terület állapota ma is alkalmassá tehető arra, hogy megfeleljen a természetvédelmi/tájvédelmi besorolás követelményeinek, amelytől a különleges természeti állapot fönnmaradása, javulása, a köz- és a magánérdek összehangolása remélhető.

Az önkormányzat támogatása hiányában mindez ideig a terület a valós állapotnak megfelelő teljes és részletes geodéziai felmérése, és a hivatalos földhivatali térképpel történő összevetése az Aligai út és a vízpart a Piroska kempingtől Aligáig tartó szakaszáról, a Balaton medrének határáról, valamint a Balaton-meder és a telkek közötti közterületről, az idevezető közútról nem valósult meg, holott, enélkül valós rendezési terv sem készíthető.

Az a reményünk, hogy Akarattya önállóságával e területre is több értő figyelem jut, s az üdülőtulajdonosok és a helyi lakosok megtalálják közös érdekeiket mind a terület fejlesztésében, mind  egy összetartó közösség kialakításában.

A megalakuló Önkormányzatnak Egyletünk ehhez fölajánlja együttműködési készségét, lehetőségeinek latba vetését.

dr.Szieberth István

Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet
1025 Budapest, Szépvölgyi út 144/b
tel: +36-30-231-16-52  honlap: www.aligaiut.lapunk.hu

Képek az Egylet munkájából