tervek kategória bejegyzései

Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet

P10200981994 októbere, Egyletünk megalakulása óta célkitűzésünk Balatonakarattyán a Bercsényi lejáró, Balatonfőkajár, illetve a Balaton vízpart és a löszpart (Sirály utca) között meglévő, különleges környezeti adottsággal rendelkező terület tájvédelmi körzetté nyilvánítása.

Ezelőtt 20 évvel az alábbiakat írtuk a terület sajátosságaiként :

  • a Balatont kelet felé lezáró magas löszfal,
  • egy utcányi terület van a löszfal és a víz között,
  • e szakaszon a parti rész még megközelítően a természeti állapotban létezik,
  • a telkek és a víztükör között a vízállástól függően 15 – 80 m széles mocsaras, nádas, erdős terület van,
  • az uralkodó szélirány miatt a víz erre hullámzik, a szemetet, hordalékot itt dobja ki
  • a 70-es években e partszakaszon, a strand mellett még szennyvíztisztítót építettek a Balatonba, mely néhány éve már szennyvíz-átemelőként üzemel.

Úgy véljük, mindezen értékek Balatonakarattya megvédendő értékei.

Ami a 20 év során változott:

  • nincs beton és kő védelemmel kiépített vízpart; sajnos, épültek.

Céljainkban ez idáig a hatóságok érdektelensége, az érdekek ütközése miatt nem értük el a kívánt eredményt, de a terület állapota ma is alkalmassá tehető arra, hogy megfeleljen a természetvédelmi/tájvédelmi besorolás követelményeinek, amelytől a különleges természeti állapot fönnmaradása, javulása, a köz- és a magánérdek összehangolása remélhető.

Az önkormányzat támogatása hiányában mindez ideig a terület a valós állapotnak megfelelő teljes és részletes geodéziai felmérése, és a hivatalos földhivatali térképpel történő összevetése az Aligai út és a vízpart a Piroska kempingtől Aligáig tartó szakaszáról, a Balaton medrének határáról, valamint a Balaton-meder és a telkek közötti közterületről, az idevezető közútról nem valósult meg, holott, enélkül valós rendezési terv sem készíthető.

Az a reményünk, hogy Akarattya önállóságával e területre is több értő figyelem jut, s az üdülőtulajdonosok és a helyi lakosok megtalálják közös érdekeiket mind a terület fejlesztésében, mind  egy összetartó közösség kialakításában.

A megalakuló Önkormányzatnak Egyletünk ehhez fölajánlja együttműködési készségét, lehetőségeinek latba vetését.

dr.Szieberth István

Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet
1025 Budapest, Szépvölgyi út 144/b
tel: +36-30-231-16-52  honlap: www.aligaiut.lapunk.hu

Képek az Egylet munkájából

 

 

Reklámok

Kampány és/vagy munka?

Örömmel élek a lehetőséggel, hogy az „Akarattyai Szilfalevél” közéleti havilap most megjelenő I. évfolyam 3. számában megírva ezt a cikket, elmondjam én is a véleményemet, Balatonakarattyáért.

2014. október 12-e, a választás napja már a kertek alatt van. Két hónap és megválasztjuk a saját polgármesterünket és a 4 fős képviselő testületet. Balatonakarattya ettől kezdődően önálló település.

Az eddig megjelent két számban barátaim és ismerőseim részéről megírt cikkekben, illetve elhangzott interjúkban arról olvastam, hogy Balatonakarattya önállóságát és fejlődését szinte mindenki „egy kalap alá” veszi, egyenlőségi jelet tesz a két fogalom közé. Halkan jegyzem meg, hogy a „döntéshozók” (polgármester, képviselők) eddig is „szabadon” dönthettek, még sem fejlődtünk, de a vagyonmegosztás előkészítése sem áll sehogy!

Apropó választás. Hónapok óta jönnek-mennek a pletykák a jelöltekkel kapcsolatban. A „jól értesültek” már részletes „leosztásokat” is tudni vélnek, miközben a feladatokról, vagy a konkrét teendőkkel kapcsolatban néma csend.

Miután utálom a pletykákat, meg a mutyizást, inkább a feladatokról írnék, már csak azért is mert feladat van bőven.

Itt vannak például az utak. Nincs még egy település, ahol ennyi poros és lepusztult út lenne. Két aktuális példa:

A nyári csúcsidőben elkészült egy darabka útfelújítás. Ahelyett, hogy örülnék ennek a hírnek, engem kifejezetten bosszant, hogy ki lett fizetve tizenvalahány millió forint – érdekes módon éppen kampány van – miközben számtalan pályázati lehetőséget szalasztott el a település. Gondoljunk bele, hogy mondjuk 12 milliós önrésszel építhettünk volna 120 millió értékű utat! Helyette most „kaptunk” 12 millióért szakmailag megkérdőjelezhető „valamit”. (4 m széles, éles kanyarral ellátott rövid aszfaltot és a Ságvári nevetséges szegélyezését, meg murvás lépcsőket.)

A másik az Aligai út esete: 40 tonnát meghaladó össztömegű teherautók hordták napokon keresztül a feltöltési anyagot, közben tönkretéve nem csak a meglévő aszfaltburkolatot, de a mellette lévő, idén parkosított területet, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszert is, a tucatnyi csőtörést nem is említve. Egy kedves ismerősöm a Gumirádlinál kialakult állapotot úgy írta le, hogy „ez most úgy néz ki, mint Sztálingrád a 4. hónap után.” Számtalan levél, beadvány ellenére a mai napig nem kaptam választ arra, hogy ki és mikor fogja az okozott kárt helyreállítani! Csak megjegyzem, hogy az aszfaltozott terület több mint 5-ször nagyobb az első példában említettnél, tehát „alaphangon” is 60 milliós a kár. Itt nem csak arról van szó, hogy tönkrement az út, tehát majd Akarattyának kell helyreállítatni, de a vagyonleltár ezt az értékcsökkenést sem tartalmazza.

Ha már érintettem, akkor néhány gondolat még az önkormányzati vagyonról.

Nem csak az utak, hanem több tucat más esetben is pontatlan a jelenlegi vagyonnyilvántartás, ráadásul ennek „eredménye” Balatonakarattyára nézve igen hátrányos. Nem sorolom ezeket az ingatlanokat, csak egy példa.  A Vak Bottyán strand lekerített, és így strandként használt területének közel 1/3-a – mintegy 7000 m2 – nem az Önkormányzat tulajdona a vagyonkataszter szerint. Miközben önkormányzati strandként használják ezt a területet, évi, közel egy milliót fizet az Önkormányzat közpénzből a Magyar Államnak „bérleti díjként”. Ennek a területnek az értéke a strand többi részének m2 árával számolva 430 millió forint. További 100 milliót meghaladó önkormányzati – tehát részben akarattyai – pénz lett kifizetve a partvédőmű és a feltöltés kialakítására, miközben nem része ez sem a vagyonleltárnak (és így a vagyonmegosztásnak sem). Feltételezem, a „válást” követően ezt elintézi a kenesei vezetés, és így egy kis munkával fél milliárddal növeli vagyonát. Vajon miért nem tették ezt meg eddig?

A vagyonnyilvántartás pontatlanságai nem csak a vagyonmegosztásnál jelentenek majd Akarattyának hátrányt, de a fejlesztéseink beindítása során is nehézséget fog okozni, ugyanis az EU nem támogat rendezetlen ingatlanokon fejlesztéseket. Hónapok óta kérem a döntéshozókat, hogy támogassák a vagyonfelülvizsgálattal, vagy a különböző károkozások helyreállításával kapcsolatos kezdeményezéseimet. A beadványaimban részletezett megoldásokkal kapcsolatban semmilyen döntést sem hoztak, de még arra sem méltattak, hogy megvitassák, vagy egyáltalán megválaszolják.

A számtalan nehézség ellenére ezúton tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a vagyon felülvizsgálattal és fejlesztésekkel kapcsolatos szakmai előkészítő munkákat a saját cégem (MB55 Bt) és további cégek, szakemberek bevonásával – ez idáig saját finanszírozásból – tovább folytatjuk. Szeptemberben tervezem, hogy az előkészített anyagokat – köztük Balatonakarattya úthálózatának tanulmánytervét – valamennyi érdeklődő rendelkezésére bocsátom.

Minden támogatást és javaslatot köszönettel veszek (farkas.sandor@mb55.hu; www.mb55.hu )

 

Farkas Sándor