élhető világ kategória bejegyzései

Tevely Erzsébet és Kovács István

Az előző lapszámban írtam a „Természetesen Házról”, ami egy – országosan is –egyedülálló kísérlet. Az építést vezető, elindító Kovács Istvánról mást is megtudtam. Ő az egyetlen olyan országos egyesületnek az alapító elnöke, amit balatonakarattyai székhellyel jegyeztek be. Ez a HUNCUT KKE egyesület immáron ötödik éve funkcionál, s már két nemzetközi találkozót szerveztek településünkön!

Ráadásul ritkaságszámba menően fiainak felesége családnevét adta. Tiszteletből. Gyűjti a kávé mellé adott cukros zacskókat, több ezer kilométert hajlandó utazni egy-egy találkozóért. Érdekes ember. Sok mesélnivalója volt…

??????????A Tevely nagyszülők a parcellázások idején, a húszas években vásárolták az első ingatlanjukat (Árpád út 2.). Később, az ötvenes évek elején a másodikat, a Zenta utca 19. alatt (ma Szabadság utca).

Tevely Erzsébet itt született, boldog gyermekkorát a nagyszüleivel töltötte, míg szülei a fűzfői papírgyárban dolgoztak. A kalandra vágyó gyerekek a ritkán beépített, szinte eldzsungelesedett ingatlanokon, az utcák ösvényein, és a közeli erdőben játszottak – a három iskolaépületben eltöltött óráik után. A Rákóczi-fa árnyékában voltak a tanévzárók, majd jöttek a várva várt nyarak a nádasok közti strandokon csónakkal, horgászbottal, vagy csupán a labdákkal. A felsőfokú építészi végzettséget követően egyenes út vezetett haza párjával, a szintén építészmérnök végzettségű Kovács Istvánnal, 1981-ben.

Két fiúgyermekük született.

Mindketten építészként itt, Balatonakarattyán dolgoznak, és sok általuk tervezett épület viseli a kezeik nyomát. Erzsébet előbb Balatonkenesén dolgozott, most Veszprémben, a Városépítészeti Irodában köztisztviselőként dolgozik. Kovács István építési vállalkozását követően, szellemi szabadfoglalkozású tervezőként, igazságügyi szakértőként, és ingatlan vagyonértékelőként tevékenykedik.

Honnan jött a Természetesen Ház ötlete? – kérdezem Istvánt

Mint építészmérnök (megismerve az építészet alapfogásait) tevékenykedtem évtizedeken át, és egyre inkább azzal szembesültem, hogy az épületeinkből hiányzik a lélek, a míves anyaghasználat, a szakemberi tehetség, kézművesség.

Az egyre extrémebb elvárásokat csak a multinacionális építőanyag-gyártók újabb és újabb termékeivel tudjuk kielégíteni. Ha meg tudjuk azokat vásárolni… Nagyon sokan vesztették, vesztik el otthonukat a pénzügyi ügyeskedések miatt, s válnak hajléktalanná, földönfutóvá, miközben az elnéptelenedett vidék, a falvak, és főleg tanyák várják azokat, akik új élet reményében szerencsét próbálnának. Rájuk gondolva szeretnék egy olyan építési eljárást kikísérletezni, amivel olcsóbban, nagyrészt saját erejükből megteremthetik az új világukat. Ez így ”a kaláka építési eljárással” és a környezetkímélő használt építési anyagok felhasználásával a nullához közelítő ökológiai lábnyomot hagyja, amivel a „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” jelszót valósítom meg.      

 Milyen lépések vezettek az elindításához?

Az elmúlt három év felkészülési időszakában a szakmai konferenciák mellett folyamatosan részt vettem azokon a gyakorlati oktató képzéseken, ahol a tervezett építési eljárás egyes, különálló elemeit megtanulhattam. Mindkét fő alkotó eleme ötletemnek, a vályogkészítés és szalmabála építkezés, mára szabvánnyal szabályozott, elfogadott, használatos technológia. Az együtt történő megtervezés az, ami az egyediségét adja épületeimnek, ami miatt elmondhatom az országban ez az első ilyen technológiájú épület! A családunk helybéli ingatlanjára terveztem meg a rajta lévő lakóház önállóan is használható bővítményeként. Az engedélyező és mértékadó véleményt alkotó szakmai társadalom mellettem állt, és támogatta kezdeményezésem, így akadály nélkül megkaptam az építési engedélyt rá.

Hogy találtál lelkes támogatókat?

Az internet kiterjedt világában nagyon sok hasonlóan gondolkodó emberre leltem, akik a facebook keretein belül különböző csoportokat alkotva hasonló célokért küzdenek. Magam is megteremtettem a csoportom, aminek máig több mint 320 tagja van, s érdeklődve várják az építésről szóló beszámolóimat, fényképeimet. Annyira érdeklődnek, hogy személyes tettre kész jelenlétükkel segítik a megvalósulást, kalákában dolgozunk, s cserében átadom tudásom e régi építési fogások elsajátításához.

Meddig jutottatok, mi a célod?

Az aszályos nyarakra számítva megtervezett ütemtervemhez képest nagyon keveset haladtam, hiszen a több száz vályogtégla messze kevesebb, mint amennyi a ház építéséhez szükséges lenne. Azonban az esős, nyirkos időben nem szárad a vályog. Az alapok kiásásával hamarosan végzünk, és egy részen már elkészült a szárazon rakott kőalap. A célom az, hogy egy lakható állapotú épületet hozzak létre, amit lakva, kontrollmérésekkel detektálva kijelenthessem, sikerült a kísérlet, és merem ajánlani minden rászorulónak! Szeretném mindezt megírni egy jól használható kézikönyvben, s előadásokon terjeszteni a szakmai körökben.

Hol, hogyan népszerűsíted, ismerteted meg az emberekkel?

Jelenleg az interneten keresztül terjesztem és az itt dolgozók, minket meglátogatók viszik a hírét. Nyitva állok a média megkeresése előtt, bár korrektebb lenne a végső eredményről beszámolni, mint előre harsogni róla.

Feleséged festményeiről is tudunk…

Tevely Erzsébet, ”az én Lizám” kislány kora óta lírikus alkat, vonzódik a művészetekhez, sok verset írt, míg felnőttként a festészetre, mint megfelelő önkifejezési módra, talált rá. Első festményét 2002-ben készítette, s az óta autodidaktaként fejleszti magát. Több hazai és külföldi kiállítása mellett a külföldre vásárolt képeivel alapozza meg hírnevét.

Mit vártok az önállóságunktól?

Fejlődést.

Mi ad hitet ez ügyben?

Annyira elmaradott a település, hogy bárkit is választanak, biztosan nagyot tud lendíteni köztereink, utcáink „látványán”.

Donászy Judit

Reklámok

Miért racionalizáljuk az álmainkat?

A HITEMRŐL…

Donászy JuditSzeretem a családomat. Szeretem az embereket, szeretem a békét. Szeretem a hazámat, Magyarországot, azon belül különös kötődéssel a szülőhelyemet, kisgyerekkorom vidékét, a palócföldet. Szeretem Balatonakarattyát, ahol sok éve élek, de Budapestet és Százhalombattát is, ahol a családtagjaim, a barátaim élnek. Szeretek más országokat, más embereket; szeretem a jó vitákat, az igaz barátságokat.

Kíváncsi és nyitott vagyok: könyvekkel, filmekkel, zenével, színházzal, emberi kapcsolatokkal töltődöm. A tőlem távol álló dolgokról nem írok. A harag, a bosszú, a gyűlölet „nem kenyerem”.

„Az Alpok egyik részén Ausztriában, amit Semmeringnek hívnak, lehetetlenül meredek és rendkívül magas hegyek vannak. Építettek itt egy vasutat, ami összeköti Bécset Velencével. Megépítették a síneket, még mielőtt létezett volna az út megtételére alkalmas vonat. Megépítették, mert tudták, hogy egy napon megérkezik.”(Napsütötte Toszkána)

Miért racionalizáljuk az álmainkat? Miért a holtpontok a mérvadóak? Belegondolunk néha e szó jelentésébe? A holtpont az, amikor egy ponton meghalunk. Itt jön a hitünk. Elhisszük, hogy nem megy tovább, vagy folytatjuk. Aki folytatja, az megnyeri a csatát. Nem biztos, hogy a külvilág számára, de önmagával, a kételyeivel szemben biztos. Mert nem adta fel.

A hit egy érdekes dolog… Sokan, sokféleképp hiszünk. A legkönnyebb akkor, amikor minden rendben van. Ám az igazi hit a legnehezebb helyzetekben jelenik meg.

Én sok dologban hiszek, és ez erőssé tesz. Van, amiben hitetlen vagyok, ez gyengít. Ilyenkor a  virágokra, a rókára, „A kis herceg” rókájára fókuszálok: az erőt ad. Felelős vagyok a rózsámért és a rókámért, akit megszelídítettem… Felelős vagyok a mondataimért, a hitemért, a tetteimért. Nem vagyok felelős a mendemondákért.

Egy olyan világban hiszek, ahol jól elférnek egymás mellett a különböző nézetek, és attól, mert nem értünk egyet, a másik is ember: akire lehet mosolyogni, aki visszamosolyog. A hétköznapok legapróbb szívet melengető pillanatait szeretem, és mindig azt kívánom, hogy ez ne múljon el belőlem.

A vallás és a hit – mondják – elváltak egymástól. Nem tudom.

Ajánlom figyelmükbe az alábbi válogatást:

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” (Jézus)
„Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd másnak.” (Talmud)
„Egyikőtök sem hisz igazán, amíg nem kívánjátok azt a másiknak, amit magatoknak kívántok.” (Mohamed)
„Ez a kötelezettségek összegzése: ne tegyél olyat másokkal, ami fájdalmat okozna, ha veled tennék.” (Hindu szabály)
„Ne bánj másokkal olyan módon, amelyet bántónak találnál, ha veled bánnának úgy.” (Buddha)
„Ne tedd másokkal, amit nem akarsz, hogy veled megtegyenek.” (Konfucius)

Őszinte tisztelettel Minden Olvasónknak: Donászy Judit

Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet

P10200981994 októbere, Egyletünk megalakulása óta célkitűzésünk Balatonakarattyán a Bercsényi lejáró, Balatonfőkajár, illetve a Balaton vízpart és a löszpart (Sirály utca) között meglévő, különleges környezeti adottsággal rendelkező terület tájvédelmi körzetté nyilvánítása.

Ezelőtt 20 évvel az alábbiakat írtuk a terület sajátosságaiként :

  • a Balatont kelet felé lezáró magas löszfal,
  • egy utcányi terület van a löszfal és a víz között,
  • e szakaszon a parti rész még megközelítően a természeti állapotban létezik,
  • a telkek és a víztükör között a vízállástól függően 15 – 80 m széles mocsaras, nádas, erdős terület van,
  • az uralkodó szélirány miatt a víz erre hullámzik, a szemetet, hordalékot itt dobja ki
  • a 70-es években e partszakaszon, a strand mellett még szennyvíztisztítót építettek a Balatonba, mely néhány éve már szennyvíz-átemelőként üzemel.

Úgy véljük, mindezen értékek Balatonakarattya megvédendő értékei.

Ami a 20 év során változott:

  • nincs beton és kő védelemmel kiépített vízpart; sajnos, épültek.

Céljainkban ez idáig a hatóságok érdektelensége, az érdekek ütközése miatt nem értük el a kívánt eredményt, de a terület állapota ma is alkalmassá tehető arra, hogy megfeleljen a természetvédelmi/tájvédelmi besorolás követelményeinek, amelytől a különleges természeti állapot fönnmaradása, javulása, a köz- és a magánérdek összehangolása remélhető.

Az önkormányzat támogatása hiányában mindez ideig a terület a valós állapotnak megfelelő teljes és részletes geodéziai felmérése, és a hivatalos földhivatali térképpel történő összevetése az Aligai út és a vízpart a Piroska kempingtől Aligáig tartó szakaszáról, a Balaton medrének határáról, valamint a Balaton-meder és a telkek közötti közterületről, az idevezető közútról nem valósult meg, holott, enélkül valós rendezési terv sem készíthető.

Az a reményünk, hogy Akarattya önállóságával e területre is több értő figyelem jut, s az üdülőtulajdonosok és a helyi lakosok megtalálják közös érdekeiket mind a terület fejlesztésében, mind  egy összetartó közösség kialakításában.

A megalakuló Önkormányzatnak Egyletünk ehhez fölajánlja együttműködési készségét, lehetőségeinek latba vetését.

dr.Szieberth István

Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet
1025 Budapest, Szépvölgyi út 144/b
tel: +36-30-231-16-52  honlap: www.aligaiut.lapunk.hu

Képek az Egylet munkájából

 

 

“Természetesen Ház” – kísérleti és bemutató építkezés

A különleges építési eljárással megépítendő kísérleti házam az építész kamara, a helyi főépítész és az építési hatóság egyöntetű támogatásával megkapta az építési engedélyt.

A minisztériumi bejegyzést, hozzájárulást is megkaptam, a kalákás építkezésnek sincs semmi akadálya, így hamarosan megindíthatjuk az elektromos építési naplót, azaz élesben indul az építkezés.

Addig is annyit el tudok mondani, hogy sikerült helyben bontott követ és kerámia cserepet szerezni, ami az ÖKO lábnyom miatt lényeges, hogy minél közelebbről legyen megszerezve.

Az építkezésnek még nem nevezhető előmunkálatok is folyamatosan zajlanak, a fák átültetése, a bontott anyagok leszállítása, eltárolása, a területről a humusz leszedése, s a vályogtégla anyagának kitermelése, a vályogtégla vetése.

Az eddigiekről a képgaléria is beszámol.

Eddig, 2014. július 20-ig kilenc személy volt segíteni, s meghallgatni a ház rövid ismertetőjét, s ígéretük szerint még visszajönnek tanulni a vályogvetés, a szalmabála hőszigetelés, a patics-falkészítés, a szárazon rakott kőalap készítés titkait!

Ezen felül a nyugdíjas klub kérésére nekik is tartottam egy előadást erről a témáról.

Kovács István
öko-építész, Balatonakarattya

(A következő lapszámban bemutatom Istvánt és feleségét. Akkor beszélgetek a „Természetesen Ház” ötletéről, céljáról, miértjeiről. Biztosan sok érdekességet mesélnek, mutatnak nekem, nekünk. Az újság hátlapján felesége festményei láthatóak.)